Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch thi Kết thúc học phần Tiếng Nhật - K9 và K10

02-12-2019 15:53:00

Gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kết thúc học phần Tiếng Nhật cho sinh viên khóa 9 và 10.

Chi tiết các bạn xem tại: Lịch thi kết thúc học phần.

Sinh viên theo dõi lịch thi để tham gia thi đầy đủ, đúng lịch.