Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch thi Kết thúc học phần Tiếng Nhật cơ bản 1 - K11

13-11-2019 12:44:22

Thân gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kết thúc học phần Tiếng Nhật cơ bản 1.

Chi tiết các bạn xem tại: Lịch thi kết thúc học phần.

Sinh viên theo dõi lịch thi để tham gia thi đầy đủ, đúng lịch.