Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch thi chính quy liên thông tháng 11/2017

30-10-2017 15:41:00

Gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần cho các lớp chính quy liên thông tháng 11/2017: xem chi tiết tại đây

Sinh viên theo dõi lịch và tham gia dự thi đầy đủ, đúng giờ.

PHÒNG ĐÀO TẠO