Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch thi chính quy liên thông ngày 01/10/2016

26-09-2016 09:27:00

Kính gửi các Thầy Cô và Anh Chị

Phòng Đào tạo gửi Thầy Cô và Anh Chị lịch thi chính quy liên thông ngày 01/10/2016

Trân trọng!

 

Chi tiết tại đây: LỊCH THI LT NGAY 01.10.2016.xlsx