Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch học, thi chính quy liên thông tháng 12/2017 - 02/2018

01-12-2017 11:01:00

Gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu cho các lớp chính quy liên thông từ tháng 12/2017 - 02/2018: xem chi tiết tại đây

Sinh viên theo dõi Thời khóa biểu để tham gia học tập đầy đủ.

                                                                                                                              PHÒNG ĐÀO TẠO