Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch học, thi chính quy liên thông học kỳ II năm học 2019-2020

02-04-2020 20:58:32

Gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu cho các lớp chính quy liên thông học kỳ II năm học 2019-2020: xem chi tiết tại đây

Sinh viên theo dõi Thời khóa biểu để tham gia học tập đầy đủ.

                                                                                                  PHÒNG ĐÀO TẠO