Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch học, thi các lớp chính quy liên thông trong tháng 11,12/ 2016

26-10-2016 09:41:00

Phòng Đào tạo thông báo lịch học, thi các lớp chính quy liên thông trong tháng 11,12/ 2016: Xem chi tiết tại đây