Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch học, lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021

23-03-2021 11:13:39

Gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu cho các lớp liên thông học kỳ II năm học 2020-2021: xem chi tiết tại đây

Sinh viên theo dõi Thời khóa biểu để tham gia học tập đầy đủ.

                                                                                                  PHÒNG ĐÀO TẠO