Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Đại hội Chi bộ Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025

11-05-2020 08:52:00

Chiều ngày 08/05/2020, Chi bộ Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Dung - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò - Trường đoàn chỉ đạo Đại hội số 4, cùng toàn thể các đồng chí Đại biểu và Đảng viên của Chi bộ.

Đại hội đã diễn ra theo đúng Quy định của Đảng và Hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Phường, Thị Xã. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Chi bộ đã khai thác những thuận lợi, từng bước khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Tú Lê - Bí thư chi bộ - điều hành Đại hội

Cùng với đó, Chi bộ Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lù sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo, đảng viên của Chi bộ luôn tự giác xây dựng và thực hiện tốt bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

Đồng chí Nguyễn Lương Nho - Phó bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết  quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 -2020 và thông quua phương hướng, mục tiêu , nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Dung - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Cửa Lò - Trưởng đoàn chỉ đạo số 4  đánh giá cao những cố gắng của Chi bộ Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân kêu gọi toàn thể đảng viên của Chi bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn; năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Cửa Lò - Trưởng đoàn chỉ đạo số 4

“Đảng viên Chi bộ Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân luôn gương mẫu, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Cửa Lò, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng cấp trên và Đại hội XIII của Đảng” - đồng chí Nguyễn Thị Dung khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung - tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xem thêm một số hình ảnh tại Đại hội: