Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Công khai chất lượng đào tạo năm học 2014 - 2015

23-06-2015 21:10:00

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015

Chi tiết xem tại đây TẠI ĐÂY bieu mau 20 dvx

2. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục Đại học Năm học 2014-2015

Chi tiết xem tại đây: 3. bieu 20-24 dvx

3. Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học  Năm học 2014-2015

Chi tiết xem tại đây: 4. bieutonghop dvx

4. Báo cáo tự đánh giá

Chi tiết xem tại đây: dhcnvanxuan_bctdg _2014