Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Công bố Điểm sàn ĐH, CĐ trước ngày 14/7

20-02-2017 09:28:00

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy với những quy định về đăng ký xét tuyển, đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên.

Cụ thể, thí sinh được đăng ký số nguyện vọng không giới hạn, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và phải đăng ký xét tuyển cùng đăng ký dự thi THPT quốc gia (từ 1/4 đến 20/4).

Điều chỉnh nguyện vọng một lần

Năm 2017, Bộ GD&ĐT vẫn quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, công bố trước ngày 14/7.


Thí sinh đăng ký xét tuyển DDH, CĐ trước khi thi THPT Quốc gia và được điều chỉnh 1 lần

Thí sinh căn cứ vào đó để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Việc điều chỉnh chỉ được thực hiện một lần. Các em có thể điều chỉnh trực tuyến (từ 15/7 đến 21/7) hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (từ 15/7 đến 23/7).Sau đó, các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường.

Phương thức trực tuyến chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự thi.

Trong khi đó, phiếu điều chỉnh nguyện vọng cho phép thí sinh tăng số lượng nguyện vọng so với số lượng ban đầu trong phiếu đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Trong thời gian điều chỉnh nguyện vọng, các trường không cập nhật hay công bố thông tin đăng ký xét tuyển. Trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 1/8. Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h ngày 7/8 (tính theo dấu bưu điện).

Công tác xét tuyển bổ sung được tiến hành từ ngày 13/8.

Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng

Năm nay, Bộ GD&ĐT tiếp tục ưu tiên tuyển sinh đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các xã khu vực 3, xã đặc biệt khó khăn vùng núi, ven biển, hải đảo, vùng biên giới, xã thuộc diện đầu tư của chương trình 135.

Học sinh thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng cũng được hưởng ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ.

Mức điểm ưu tiên xác định được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 bài thi/môn trong tổ hợp xét tuyển là 30.

Nếu xét tuyển với thang điểm khác với thang điểm này (ví dụ trường nhân hệ số môn chính trong tổ hợp xét tuyển), trường phải đổi mức điểm ưu tiên tương ứng với thang điểm mới và công bố trong Đề án tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi.

Năm 2017, thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào ngành đúng và ngành gần với từng môn thi theo quy định của từng trường.

Đối với thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, các trường căn cứ kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục ngành đúng, ngành gần để xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Các trường công bố công khai chỉ tiêu, tiêu chí, quy trình xét và xếp ngành học xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong đề án tuyển sinh của trường. Thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin về điều kiện, hồ sơ xét tuyển thẳng và nộp hồ sơ về sở GD&ĐT trước ngày 20/5.

Các trường ĐH, CĐ tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh trước 17h ngày 15/7.

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường trước ngày 20/7.