Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Chính sách học bổng tuyển sinh đại học chính quy năm học 2018 - 2019

02-03-2018 10:08:00

Hàng năm, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân công bố chính sách học bổng đầu vào  được trao tặng cho tân sinh viên ở tất cả các ngành học của Nhà trường nhằm khuyến khích, bồi dưỡng và thu hút nhân tài. Tất cả các thí sinh đều có thể nộp hồ sơ xét duyệt học bổng của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân nếu đủ điều kiện. Học bổng xét duyệt dựa trên các tiêu chí cụ thể để nhận các mức học bổng theo quy định từng năm và ưu tiên đối với những thí sinh đủ điều kiện đồng thời hoàn thành thủ tục nhập học sớm tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.

Học bổng hỗ trợ học phí cho tân sinh viên bao gồm các mức theo quy định hiện hành về chính sách học bổng dành cho tân sinh viên hệ chính quy tại Đại học Công nghệ Vạn Xuân, cụ thể như sau:

Một số hình ảnh trao học bổng cho tân sinh viên khoá 9: