Liên hệ | vxut.edu.vn
Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

Trụ sở chính: số 103, Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, Nghệ An
Văn phòng Vinh: TT17, Vinaconex 9, Đại lộ Lê-nin, thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (+84) 0238-3956561 | (+84) 0238-3956616 (Đào tạo) | (+84) 0238-3956573 (Tuyển sinh)

Cơ sở đào tạo 2: Km 02, Đại lộ Lê-nin, thành phố Vinh, Nghệ An đóng cửa, chuyển hoạt động về Trụ sở chính từ ngày 15/01/2018)