Thời khóa biểu học kỳ 1 - năm học 2018 - 2019 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 02-11-2018 8:52 1007

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019.

Thời điểm áp dụng: 05/11/2018

Chi tiết các bạn xem tại: Thời khóa biểu chính quy.

                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây