Lịch thi KTHP học kỳ IA năm học 2018-2019 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 23-10-2018 9:30 600

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kết thúc học phần - học kỳ IA năm học 2018-2019.

Chi tiết các bạn xem tại: Lịch thi kết thúc học phần.

Sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi tại địa chỉ này để tham gia thi đầy đủ, đúng lịch.

                                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây